• Data General One


    Data General One, Data General Monitor-Printer-Diskette adapterilla. DG One oli vuonna 1984 ensimmäinen IBM yhteensopiva nykymuotoinen kannettava.